کارت نقره ای

کارت نقره ای

دومین سطح ایران کارت، ایران کارت نقره ای است که به محض ارتقا از سطح آبی، برای متقاضی صادر و تحویل ایشان می گردد.

مراکز خدمات متنوعی برای این سطح از کارت در نظر گرفته شده از جمله استفاده از مراکز پذیرایی، فروش و خدمات و ... که نسبت به سطوح طلائی و پلاتینیوم ایران کارت محدودتر و از سطح آبی فراتر است. با این حال برای این سطح از کارت نیز خدمات متنوع و قابل ملاحظه ای اختصاص یافته است که رضایتمندی دارندگان این سطح از کارت را در پی داشته است. از جمله :

با ایران کارت نقره ای دو نوع امتیاز به شما تعلق می گیرد که در سامانه ایران کارت قابل مشاهده و مدیریت است و در زیر شرح آنها آمده است:

1- امتیاز نقدی:

امتیاز نقدی برای سطح نقره ای ایران کارت، 1 درصد از مبلغ هر خرید است و بدین صورت محاسبه می شود:

  • امتیار نقدی تا سقف مبلغ 50.000.000 ریال در هر ماه محاسبه و پرداخت می گردد.

تبصره: بدیهی است برای رعایت حقوق دارندگان محترم ایران کارت که دارای تراکنش های واقعی خرید هستند، به تراکنش های خرید صوری (بنا به تشخیص سامانه ایران کارت) هیچگونه امتیازی تعلق نمی گیرد و در صورتیکه به هر دلیل امتیازی اختصاص یافته باشد، ایران کارت این حق را دارد تا امتیازهای ارائه شده را در هر زمان کسر نماید.

2- امتیاز ارتقا

با کسب این امتیاز، از سطح نقره ای ایران کارت وارد سطح طلائی می شوید و هم امتیاز نقدی بالاتر و هم خدمات ویژه تری را دریافت خواهید کرد. برای کسب جایگاه ارتقا برای بار اول شما به 600 هزار امتیاز در دوره زمانی حداکثر 6 ماهه نیاز دارید و برای این کارت (نقره ای) بدین صورت قابل دسترسی است:

  • ضروری است که حداقل 100.000 امتیاز از امتیاز ارتقا خود را از این بخش کسب کنید.
  • می توانید کل امتیاز ارتقا خود را از این بخش بدست اورید.

ارتقا به سطح طلایی برای دفعات بعدی برابر با شرایط حفظ سطح کارت طلائی در نظر گرفته می شود.


شرایط حفظ کارت نقره ای:

  • امتیاز موجودی از 0.02 % از معدل موجودی کارت شما در طول دوره شش ماهه بدست می آید.
ایران کارت دانلود برنامه