کارت نقره ای

کارت نقره ای

این کارت دومین سطح از سطوح 4 گانه ایران‎کارت است که پس از احراز شرایط ارتقاء به کارت نقره‎ای برای متقاضی صادر می‎گردد. ایران کارت نقره‎ای دارای ویژگی‎هایی به شرح زیر است:

امتیاز نقدی:

درصد هدیه امتیاز نقدی: 1 درصد
این درصد برای هر ماه تا سقف خرید 50/000/000 ریال اختصاص یافته و طی دوره های 7 روزه، پرداخت می‎گردد.
سقف خرید بر روی یک دستگاه کارت خوان (pos): پانزده میلیون (15/000/000) ریال طی یک بازه زمانی 30 روزه می‎باشد.
بدیهی است برای رعایت حقوق دارندگان محترم ایران‎کارت که دارای تراکنش‎های واقعی خرید هستند، به تراکنش‎های خرید صوری (بنا به تشخیص سامانه ایران‎کارت ) هیچ‎گونه امتیاز ارتقاء و یا امتیاز نقدی تعلق نمی‎گیرد . و در صورتی که به هر دلیلی امتیازی اختصاص یافته باشد، ایران‎کارت این حق را دارد تا امتیازهای ارائه شده را در هر زمان کسر نماید.

امتیازات:

0.1 درصد مبلغ هر تراکنش خرید
0.02 درصد متوسط مبلغ مانده‎ی‎کارت طی مدت استفاده
0.025 درصد مبلغ تراکنش خرید درصورت استفاده از پایانه‎های فروش و درگاه‎های بانک آینده.

خدمات ویژه:

این سطح از کارت نسبت به سطح آبی از خدمات ویژه جذاب‎تری برخوردار است. امتیاز نقدی بخشی از هزینه‎های استفاده از مراکز خدماتی نظیر رستوران‎ها و مراکز پذیرایی، باشگاه‎ها و مراکز ورزشی، مراکز تفریحی، خدمات خودرو، منزل و ... تنها یک نوع از خدمات ویژه‎ای است که به این سطح از کارت اختصاص یافته است.

شرایط ارتقاء به کارت طلایی:

کسب 600 هزار امتیاز ارتقاء شامل حداقل 100 هزار امتیاز موجودی طی مدت 6 ماه.
لازم به ذکر است با افزایش مبلغ مانده‎ی کارت امکان کسب امتیاز بیشتر فراهم‎شده و به همان میزان امتیاز مورد نیاز تراکنش خرید کاهش خواهد یافت.

شرایط حفظ کارت نقره ای:

کسب 100 هزار امتیاز ارتقاء شامل حداقل 25 هزار امتیاز موجودی طی مدت 6 ماه.
بدیهی است در صورت عدم کسب این امتیاز کارت نقره ای به سطح آبی تنزل خواهد یافت.