کارت پلاتینیوم

کارت پلاتینیوم

این کارت چهارمین و آخرین سطح از سطوح 4 گانه ایران‎ کارت است که پس از احراز شرایط ارتقاء به کارت پلاتینیوم برای متقاضی صادر می‎ گردد. ایران کارت پلاتینیوم کارتی ویژه است که به صورت بسیار محدود در اختیار مشتریان خاص ایران کارت قرار می‎ گیرد با توجه به اعتبار این کارت، علاوه بر کسب حداقل امتیازات ارتقاء شامل امتیازات خرید و مانده‎ی کارت، متقاضیان ایران کارت پلاتینیوم می‌‎بایستی دارای شرایط خاصی باشند که احراز آن‎ ها تنها با اعتبارسنجی مشتریان توسط مسئولین و بر اساس ساز و کار پیش‎ بینی شده، صورت می‌‎گیرد.

امتیاز نقدی:

درصد هدیه ی امتیاز نقدی: 1.5 درصد
این درصد برای هر ماه تا سقف خرید 250/000/000 ریال اختصاص یافته و طی دوره های 7 روزه، پرداخت می‎گردد.
سقف خرید روی یک دستگاه کارت‎خوان(pos) : یکصد میلیون (100/000/000) ریال، طی یک بازه زمانی 30 روزه می‎باشد.
بدیهی است برای رعایت حقوق دارندگان محترم ایران کارت که دارای تراکنش‎های واقعی خرید هستند، به تراکنش ‎های خرید صوری (بنا به تشخیص سامانه ایران‎کارت ) هیچ‎گونه امتیاز ارتقاء و یا امتیاز نقدی تعلق نمی‎گیرد و در صورتی که به هر دلیلی امتیازی اختصاص یافته باشد، ایران‎کارت این حق را دارد تا امتیازهای ارائه شده را در هر زمان کسر نماید.

امتیازات:

0.1 درصد مبلغ هر تراکنش خرید
0.02 درصد متوسط مبلغ مانده‎ی‎کارت طی مدت استفاده
0.025 درصد مبلغ تراکنش خرید درصورت استفاده از پایانه‎های فروش و درگاه‎های بانک آینده.

خدمات ویژه:

بالاترین سطح خدمات ویژه جذاب و متنوع از جمله خدمات VIP نظیر CIP فرودگاه، شرکت و حضور در برنامه‎های ویژه، اختصاص بالاترین میزان امتیاز نقدی بخشی از هزینه‎های استفاده از مراکز خدماتی نظیر رستوران‎ها و مراکز پذیرایی، باشگاه‎ها و مراکز ورزشی، مراکز تفریحی، خدمات خودرو، منزل و ...، در بین سطوح 4 گانه ایران‎کارت.

شرایط حفظ کارت پلاتینیوم:

کسب 2 میلیون امتیاز ارتقاء شامل حداقل 1 میلیون امتیاز موجودی طی مدت 6 ماه.
بدیهی است در صورت عدم کسب این امتیاز کارت پلاتینیوم به سطوح پایین‎تر تنزل خواهد یافت.