ایران کارت پلاتینیوم

کارت پلاتینیوم

بالاترین سطح ایران کارت، ایران کارت پلاتینیوم است که در صورت ارتقا از سطح طلایی، برای متقاضی صادر و تحویل ایشان میگردد.

ایران کارت پلاتینیوم کارتی ویژه است که بصورت بسیار محدود در اختیار مشتریان خاص ایران کارت قرار می گیرد با توجه به اعتبار این کارت، علاوه بر کسب حداقل امتیاز ارتقاء و موجودی، متقاضیان ایران کارت پلاتینیوم می‌ بایستی دارای شرایط خاصی باشند که احراز آن ها تنها با اعتبارسنجی مشتریان توسط مسئولین و بر اساس ساز و کار پیش بینی شده، صورت می‌ گیرد.

کارت پلاتینیوم ایران کارت

مراکز خدمات متنوعی برای این سطح از کارت در نظر گرفته شده از جمله استفاده از مراکز پذیرایی، فروش و خدمات و ... که نسبت به همه سطوح ایران کارت متمایز و خاص طراحی شده است تا رضایت مندی دارندگان این سطح از کارت را در پی داشته باشد. از جمله :

کارت پلاتینیوم ایران کارت

با ایران کارت پلاتینیوم دو نوع امتیاز به شما تعلق می گیرد که در سامانه ایران کارت قابل مشاهده و مدیریت است و در زیر شرح آنها آمده است:

1- امتیاز نقدی:

امتیاز نقدی برای سطح پلاتینیوم ایران کارت، 1.5 درصد از مبلغ هر خرید است و بدین صورت محاسبه می شود:

  • امتیار نقدی تا سقف مبلغ 250.000.000 ریال در هر ماه محاسبه و پرداخت می گردد.

تبصره: بدیهی است برای رعایت حقوق دارندگان محترم ایران کارت که دارای تراکنش های واقعی خرید هستند، به تراکنش های خرید صوری (بنا به تشخیص سامانه ایران کارت) هیچگونه امتیازی تعلق نمی گیرد و در صورتیکه به هر دلیل امتیازی اختصاص یافته باشد، ایران کارت این حق را دارد تا امتیازهای ارائه شده را در هر زمان کسر نماید.


2- امتیاز ارتقا (حفظ سطح کارت)

با کسب این امتیاز، سطح پلاتینیوم کارت خود را حفظ خواهید کرد. برای حفظ جایگاه پلاتینیوم شما به 4 میلیون امتیاز ارتقاء در دوره زمانی حداکثر 6 ماهه نیاز دارید و بدین صورت قابل دسترسی است:

  • ضروری است که حداقل 3.000.000 امتیاز از امتیاز ارتقا خود را از این بخش فراهم آورید.
  • می توانید کل امتیاز ارتقا خود را از این بخش بدست اورید.
  • امتیاز موجودی از 0.02 % از معدل موجودی کارت شما در طول دوره شش ماهه بدست می آید.
ایران کارت دانلود برنامه