ایران کارت پلاتینیوم

کارت پلاتینیوم

بالاترین سطح ایران کارت، ایران کارت پلاتینیوم است که در صورت ارتقا از سطح طلایی، برای متقاضی صادر و تحویل ایشان میگردد.

ایران کارت پلاتینیوم کارتی ویژه است که بصورت بسیار محدود در اختیار مشتریان خاص ایران کارت قرار می‎ گیرد با توجه به اعتبار این کارت، علاوه بر کسب حداقل امتیاز ارتقاء و موجودی، متقاضیان ایران کارت پلاتینیوم می‌‎بایستی دارای شرایط خاصی باشند که احراز آن‎ ها تنها با اعتبارسنجی مشتریان توسط مسئولین و بر اساس ساز و کار پیش‎ بینی شده، صورت می‌‎گیرد.

کارت پلاتینیوم ایران کارت

مراکز خدمات متنوعی برای این سطح از کارت در نظر گرفته شده از جمله استفاده از مراکز پذیرایی، فروش و خدمات و ... که نسبت به همه سطوح ایران کارت متمایز و خاص طراحی شده است تا رضایت ‎مندی دارندگان این سطح از کارت را در پی داشته باشد. از جمله :

کارت پلاتینیوم ایران کارت

با ایران‎کارت پلاتینیوم دو نوع امتیاز به شما تعلق می گیرد که در سامانه ایران کارت قابل مشاهده و مدیریت است و در زیر شرح آنها آمده است:

1- امتیاز نقدی:

امتیاز نقدی برای سطح پلاتینیوم ایران کارت، 1.5 درصد از مبلغ هر خرید است و بدین صورت محاسبه می شود:

  • امتیار نقدی تا سقف مبلغ 250.000.000 ریال در هر ماه محاسبه و پرداخت می گردد.

تبصره: بدیهی است برای رعایت حقوق دارندگان محترم ایران‎کارت که دارای تراکنش‎های واقعی خرید هستند، به تراکنش‎های خرید صوری (بنا به تشخیص سامانه ایران‎کارت) هیچگونه امتیازی تعلق نمی‎گیرد و در صورتیکه به هر دلیل امتیازی اختصاص یافته باشد، ایران‎کارت این حق را دارد تا امتیازهای ارائه شده را در هر زمان کسر نماید.


2- امتیاز ارتقا (حفظ سطح کارت)

با کسب این امتیاز، سطح پلاتینیوم کارت خود را حفظ خواهید کرد. برای حفظ جایگاه پلاتینیوم شما به 4 میلیون امتیاز ارتقاء در دوره زمانی حداکثر 6 ماهه نیاز دارید و بدین صورت قابل دسترسی است:

  • ضروری است که حداقل 3.000.000 امتیاز از امتیاز ارتقا خود را از این بخش فراهم آورید.
  • می توانید کل امتیاز ارتقا خود را از این بخش بدست اورید.
  • امتیاز موجودی از 0.02 % از معدل موجودی کارت شما در طول دوره شش ماهه بدست می آید.
ایران کارت دانلود برنامه