کارت طلایی ایران کارت

کارت طلایی

سومین سطح ایران کارت، ایران کارت طلایی است که به محض ارتقا از سطح نقره ای، برای متقاضی صادر و تحویل ایشان می گردد.

کارت طلایی ایران کارت

مراکز خدمات متنوعی برای این سطح از کارت در نظر گرفته شده از جمله استفاده از مراکز پذیرایی، فروش و خدمات و ... که نسبت به سطح پلاتینیوم ایران کارت محدودتر و از سطوح نقره ای و آبی بسیار فراتر است. با اینحال برای این سطح از کارت نیز خدمات متنوع و قابل ملاحظه‎ای اختصاص یافته است که رضایت ‎مندی دارندگان این سطح از کارت را در پی داشته است. از جمله :

کارت طلایی ایران کارت

با ایران‎کارت طلائی دو نوع امتیاز به شما تعلق می گیرد که در سامانه ایران کارت قابل مشاهده و مدیریت است و در زیر شرح آنها آمده است:

1- امتیاز نقدی:

امتیاز نقدی برای سطح طلائی ایران کارت، 1.25 درصد از مبلغ هر خرید است و بدین صورت محاسبه می شود:

  • امتیار نقدی تا سقف مبلغ 125.000.000 ریال خرید در هر ماه محاسبه و پرداخت می گردد.

تبصره: بدیهی است برای رعایت حقوق دارندگان محترم ایران‎کارت که دارای تراکنش‎های واقعی خرید هستند، به تراکنش‎های خرید صوری (بنا به تشخیص سامانه ایران‎کارت) هیچگونه امتیازی تعلق نمی‎گیرد و در صورتیکه به هر دلیل امتیازی اختصاص یافته باشد، ایران‎کارت این حق را دارد تا امتیازهای ارائه شده را در هر زمان کسر نماید.


2- امتیاز ارتقا:

با کسب این امتیاز، از سطح طلائی ایران کارت وارد سطح پلاتینیوم می شوید و هم امتیاز نقدی بالاتر و هم خدمات ویژه ای را دریافت خواهید کرد. برای کسب جایگاه ارتقا شما به 4 میلیون امتیاز در دوره زمانی حداکثر 6 ماهه نیاز دارید و برای این کارت (طلائی) بدین صورت قابل دسترسی است:

  • ضروری است که حداقل 3.000.000 امتیاز از امتیاز ارتقا خود را از این بخش فراهم آورید.
  • می توانید کل امتیاز ارتقا خود را از این بخش بدست اورید.

شرایط حفظ کارت طلایی:

  • امتیاز موجودی از 0.02 % از معدل موجودی کارت شما در طول دوره شش ماهه بدست می آید.
ایران کارت دانلود برنامه