کارت طلایی ایران کارت

کارت طلایی

سومین سطح ایران کارت، ایران کارت طلایی است که به محض ارتقا از سطح نقره ای، برای متقاضی صادر و تحویل ایشان می گردد.

کارت طلایی ایران کارت

مراکز خدمات متنوعی برای این سطح از کارت در نظر گرفته شده از جمله استفاده از مراکز پذیرایی، فروش و خدمات و ... که نسبت به سطح پلاتینیوم ایران کارت محدودتر و از سطوح نقره ای و آبی بسیار فراتر است. با اینحال برای این سطح از کارت نیز خدمات متنوع و قابل ملاحظه ای اختصاص یافته است که رضایت مندی دارندگان این سطح از کارت را در پی داشته است. از جمله :

کارت طلایی ایران کارت

با ایران کارت طلائی دو نوع امتیاز به شما تعلق می گیرد که در سامانه ایران کارت قابل مشاهده و مدیریت است و در زیر شرح آنها آمده است:

1- امتیاز نقدی:

امتیاز نقدی برای سطح طلائی ایران کارت، 1.25 درصد از مبلغ هر خرید است و بدین صورت محاسبه می شود:

  • امتیار نقدی تا سقف مبلغ 125.000.000 ریال خرید در هر ماه محاسبه و پرداخت می گردد.

تبصره: بدیهی است برای رعایت حقوق دارندگان محترم ایران کارت که دارای تراکنش های واقعی خرید هستند، به تراکنش های خرید صوری (بنا به تشخیص سامانه ایران کارت) هیچگونه امتیازی تعلق نمی گیرد و در صورتیکه به هر دلیل امتیازی اختصاص یافته باشد، ایران کارت این حق را دارد تا امتیازهای ارائه شده را در هر زمان کسر نماید.


2- امتیاز ارتقا:

با کسب این امتیاز، از سطح طلائی ایران کارت وارد سطح پلاتینیوم می شوید و هم امتیاز نقدی بالاتر و هم خدمات ویژه ای را دریافت خواهید کرد. برای کسب جایگاه ارتقا شما به 4 میلیون امتیاز در دوره زمانی حداکثر 6 ماهه نیاز دارید و برای این کارت (طلائی) بدین صورت قابل دسترسی است:

  • ضروری است که حداقل 3.000.000 امتیاز از امتیاز ارتقا خود را از این بخش فراهم آورید.
  • می توانید کل امتیاز ارتقا خود را از این بخش بدست اورید.

شرایط حفظ کارت طلایی:

  • امتیاز موجودی از 0.02 % از معدل موجودی کارت شما در طول دوره شش ماهه بدست می آید.
ایران کارت دانلود برنامه