ضوابط و مقررات عمومی

 • ایران کارت یک کارت خرید بانکی عضو شبکه شتاب است و کلیه قوانین و مقررات مربوط به کارت های خرید شتابی مشمول این کارت نیز می باشد.
 • ایران کارت، یک کارت خرید رایگان است که مبالغ واریزی به آن صرفا توسط دارنده ایران کارت مصرف می شود. دریافت وجه بابت صدور ایران کارت ممنوع است.
 • ایران کارت یک برنامه وفاداری برای مشتریان است تا از خرید خود لذت ببرند، امتیاز بگیرند، سطح کارت خود را ارتقا دهند. این برنامه یک ارزش افزوده برای دارنده ایران کارت است اما اگر فردی به هرنحو ممکن از این کارت سوء استفاده نماید یا با تراکنش های صوری درصدد جذب منافع برای خود یا دیگران برآید مدیریت ایران کارت حق دارد به تشخیص خود او را از کلیه خدمات ایران کارت محروم نماید.
 • مدیریت ایران کارت می تواند براساس برنامه های خود خدمات قابل ارائه به مشتریان شامل امتیاز نقدی، امتیازهای ارتقاء و خدمات ویژه را برای سطوح مختلف ایران کارت افزایش یا کاهش دهد. این تغییرات در پورتال ایران کارت به مشتریان اطلاع رسانی می شود.
 • به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و انجام تراکنش های صوری، سامانه ایران کارت ساز و کارهای زیادی ایجاد نموده است که از جمله آن می توان به محدودیت امتیاز نقدی ماهانه، محدودیت امتیازهای خرید و امتیاز نقدی هر تراکنش خرید و ... اشاره نمود. مدیریت ایران کارت می تواند این ساز و کارها را در هر زمان تغییر دهد یا برای افراد خاصی بنا به تشخیص خود اعمال نکند.
 • درخواست و پیگیری صدور و شارژ کارت صرفا از طریق موارد ذکر شده در قسمت مربوطه انجام پذیرفته و در صورت انجام خلاف آن و ایجاد مشکلات احتمالی، مسئولیت آن با فرد می باشد.
 • در صورت مفقود گردیدن کارت، دارنده کارت باید هرچه سریع تر با واحد پشتیبانی ایران کارت یا نزدیک ترین شعبه بانک آینده تماس بگیرد .
 • هرگونه دست بردن در کارت، شبیه سازی و کپی برداری در حکم جرم تلقی گشته و با مجرم طبق قوانین جزایی برخورد قانونی می شود.
 • مسئولیت تطبیق صحت اطلاعات هویتی افراد متقاضی ایران کارت با اطلاعات ثبت شده نظیر شماره کارت ملی، نام و تلفن همراه در سازمان ها و شرکتهایی که به صورت متمرکز درخواست ایران کارت می نمایند، صرفا بر عهده سازمان مربوطه است.

ضوابط و مقررات همکاران

 • ارائه دهندگان خدمات به دارندگان ایران کارت موظف به نصب تابلوی ایران کارت در معرض دید عموم می باشند تا مشتریانی که به آنجا مراجعه می کنند از آن مطلع شوند.
 • ارائه دهندگان خدمات، متعهد به پذیرش مسئولیت و پاسخگوئی هر گونه سوء رفتار در اجرای تعهدات و خدمات موضوع قرارداد نسبت به اعضاء ایران کارت می باشند.
 • ارائه دهندگان خدمات موظف به پیروی از کلیه مفاد و موارد مذکور در فرم درخواست مشارکت بوده و در صورت خلاف آن، متعهد به جبران کلیه ضرر و زیان مادی و معنوی دارنده ایران کارت و بانک هستند.
ایران کارت دانلود برنامه