کارت آبی

کارت آبی

این کارت اولین سطح ایران‎کارت از سطوح 4 گانه ایران‎کارت است که به محض ثبت نام، برای متقاضی صادر و تحویل می‎گردد. ایران‎کارت آبی دارای ویژگی‎هایی به شرح زیر است:

امتیاز نقدی:

درصد هدیه ی امتیاز نقدی: 0.75 درصد
این درصد برای هر ماه تا سقف خرید 25/000/000 ریال اختصاص یافته و طی دوره های 7 روزه، پرداخت می‎گردد.
سقف خرید بر روی یک دستگاه کارت‎خوان (pos): ده میلیون ریال (10/000/000) ریال طی یک بازه زمانی 30 روزه می‎باشد.
بدیهی است برای رعایت حقوق دارندگان محترم ایران‎کارت که دارای تراکنش‎های واقعی خرید هستند، به تراکنش‎های خرید صوری (بنا به تشخیص سامانه ایران‎کارت ) هیچ‎گونه امتیاز ارتقاء و یا امتیاز نقدی تعلق نمی‎گیرد ، در صورتی که به هر دلیلی امتیازی اختصاص یافته باشد، ایران‎کارت این حق را دارد تا امتیازهای ارائه شده را در هر زمان کسر نماید.

امتیازات:

0.1 درصد مبلغ هر تراکنش خرید.
0.02 درصد متوسط مبلغ مانده‎ی کارت طی مدت استفاده.
0.025 درصد مبلغ تراکنش خرید درصورت استفاده از پایانه‎های فروش و درگاه‎های بانک آینده.

خدمات ویژه:

خدمات ویژه‎ی این سطح از کارت نسبت به سطوح بالاتر محدودتر است. علی‎ایحال برای این سطح از کارت نیز خدمات متنوع و قابل ملاحظه‎ای اختصاص یافته است که رضایت ‎مندی دارندگان این سطح از کارت را نیز در پی داشته است.

شرایط ارتقاء به کارت نقره ای:

کسب 100 هزار امتیاز ارتقاء شامل حداقل 25 هزار امتیاز موجودی طی مدت 6 ماه.
- لازم به ذکر است با افزایش مبلغ مانده‎ی کارت امکان کسب امتیاز بیشتر فراهم شده و به همان میزان امتیاز مورد نیاز تراکنش خرید کاهش خواهد یافت.