درباره ایران کارت

انواع ایران کارت

هر کارت ایران کارت چه امتیازاتی دارد
در خریدهای روزانه از هر فروشگاهی در هر نقطه از کشور از ایران کارت استفاده کنید تا مبلغی از هر خرید به کارت شما باز گردد. علاوه بر این بیش از 1000 فروشگاه، رستوران، هتل و مرکز تفریحی و ... در اختیار شما قرار گرفته که با خرید از آنها تا 50 درصد از مبلغ خرید به حسابتان باز می گردد.

ایران کارت آبی

با ایران کارت آبی دو نوع امتیاز به شما تعلق می گیرد که در سامانه ایران کارت قابل مشاهده و مدیریت است و در زیر شرح آن‌ها آمده است:

1- امتیاز نقدی
امتیاز نقدی برای سطح آبی ایران کارت، 0.75 درصد از مبلغ هر خرید است و بدین صورت محاسبه می شود:

با خرید از هر کجا و در هر زمان، معادل ریالی این امتیاز، بصورت هفتگی (روزهای دوشنبه) به ایران کارت شما واریز می شود.

امتیار نقدی تا سقف مبلغ 25.000.000 ریال در هر ماه محاسبه و پرداخت می گردد.
سقف مجاز استفاده شما از یک دستگاه pos و یا درگاه اینترنتی خاص، در یک دوره زمانی یکماهه، 10.000.000 ریال در نظر گرفته شده است.

تبصره: بدیهی است برای رعایت حقوق دارندگان محترم ایران کارت که دارای تراکنش های واقعی خرید هستند، به تراکنش های خرید صوری (بنا به تشخیص سامانه ایران کارت) هیچگونه امتیازی تعلق نمی گیرد و در صورتیکه به هر دلیل امتیازی اختصاص یافته باشد، ایران کارت این حق را دارد تا امتیازهای ارائه شده را در هر زمان کسر نماید.

2- امتیاز ارتقا
با کسب این امتیاز، از سطح آبی ایران کارت وارد سطح نقره ای می شوید و هم امتیاز نقدی بالاتر و هم خدمات ویژه ای را دریافت خواهید کرد. برای کسب جایگاه ارتقا شما به 100 هزار امتیاز در دوره زمانی حداکثر 6 ماهه نیاز دارید و برای این کارت (آبی) بدین صورت قابل دسترسی است:

0.1 درصد از مبلغ خرید شما در هر خرید، در این امتیاز منظور می گردد.0.02 درصد از معدل موجودی کارت شما در طول دوره شش ماهه

ضروری است که حداقل 25.000 امتیاز از امتیاز ارتقا خود را از این بخش کسب کنید.
می توانید کل امتیاز ارتقا خود را از این بخش بدست اورید.
 

دومین سطح ایران کارت، ایران کارت نقره ای است که به محض ارتقا از سطح آبی، برای متقاضی صادر و تحویل ایشان می گردد.

ایران کارت نقره ای

مراکز خدمات متنوعی برای این سطح از کارت در نظر گرفته شده از جمله استفاده از مراکز پذیرایی، فروش و خدمات و ... که نسبت به سطوح طلائی و پلاتینیوم ایران کارت محدودتر و از سطح آبی فراتر است. با این حال برای این سطح از کارت نیز خدمات متنوع و قابل ملاحظه ای اختصاص یافته است که رضایتمندی دارندگان این سطح از کارت را در پی داشته است. از جمله :

ترنسفرهای فرودگاهی
بلیط پروازهای خارجی و داخلی
استفاده از هتل ها
و ...
با ایران کارت نقره ای دو نوع امتیاز به شما تعلق می گیرد که در سامانه ایران کارت قابل مشاهده و مدیریت است و در زیر شرح آنها آمده است:

1- امتیاز نقدی
امتیاز نقدی برای سطح نقره ای ایران کارت، 1 درصد از مبلغ هر خرید است و بدین صورت محاسبه می شود:

با خرید از هر کجا و در هر زمان، معادل ریالی این امتیاز، بصورت هفتگی (روزهای دوشنبه) به ایران کارت شما واریز می شود.
امتیار نقدی تا سقف مبلغ 50.000.000 ریال در هر ماه محاسبه و پرداخت می گردد.
سقف مجاز استفاده شما از یک دستگاه pos و یا درگاه اینترنتی خاص، در یک دوره زمانی یکماهه، 15.000.000 ریال در نظر گرفته شده است.
تبصره: بدیهی است برای رعایت حقوق دارندگان محترم ایران کارت که دارای تراکنش های واقعی خرید هستند، به تراکنش های خرید صوری (بنا به تشخیص سامانه ایران کارت) هیچگونه امتیازی تعلق نمی گیرد و در صورتیکه به هر دلیل امتیازی اختصاص یافته باشد، ایران کارت این حق را دارد تا امتیازهای ارائه شده را در هر زمان کسر نماید.

2- امتیاز ارتقا
با کسب این امتیاز، از سطح نقره ای ایران کارت وارد سطح طلائی می شوید و هم امتیاز نقدی بالاتر و هم خدمات ویژه تری را دریافت خواهید کرد. برای کسب جایگاه ارتقا برای بار اول شما به 600 هزار امتیاز در دوره زمانی حداکثر 6 ماهه نیاز دارید و برای این کارت (نقره ای) بدین صورت قابل دسترسی است:

 0.1 درصد از مبلغ خرید شما در هر خرید، در این امتیاز منظور می گردد.
0.02 درصد از معدل موجودی کارت شما در طول دوره شش ماهه
ضروری است که حداقل 100.000 امتیاز از امتیاز ارتقا خود را از این بخش کسب کنید.
می توانید کل امتیاز ارتقا خود را از این بخش بدست اورید.
ارتقا به سطح طلایی برای دفعات بعدی برابر با شرایط حفظ سطح کارت طلائی در نظر گرفته می شود.


شرایط حفظ کارت نقره ای:
کسب 100 هزار امتیاز ارتقاء شامل حداقل 25 هزار امتیاز موجودی طی مدت 6 ماه.
امتیاز موجودی از 0.02 % از معدل موجودی کارت شما در طول دوره شش ماهه بدست می آید.
 بدیهی است در صورت عدم کسب این امتیاز طی دوره، کارت نقره ای به سطوح پایین تر تنزل خواهد یافت.

سومین سطح ایران کارت، ایران کارت طلایی است که به محض ارتقا از سطح نقره ای، برای متقاضی صادر و تحویل ایشان می گردد.

ایران کارت طلایی

مراکز خدمات متنوعی برای این سطح از کارت در نظر گرفته شده از جمله استفاده از مراکز پذیرایی، فروش و خدمات و ... که نسبت به سطح پلاتینیوم ایران کارت محدودتر و از سطوح نقره ای و آبی بسیار فراتر است. با اینحال برای این سطح از کارت نیز خدمات متنوع و قابل ملاحظه ای اختصاص یافته است که رضایت مندی دارندگان این سطح از کارت را در پی داشته است. از جمله :

جایگاه تشریفاتی فرودگاه های بین المللی امام خمینی(ره) ، مهر آباد، کیش و مشهد
ترنسفرهای رایگان فرودگاهی
و ....

با ایران کارت طلائی دو نوع امتیاز به شما تعلق می گیرد که در سامانه ایران کارت قابل مشاهده و مدیریت است و در زیر شرح آنها آمده است:

1- امتیاز نقدی
امتیاز نقدی برای سطح طلائی ایران کارت، 1.25 درصد از مبلغ هر خرید است و بدین صورت محاسبه می شود:

با خرید از هر کجا و در هر زمان، معادل ریالی این امتیاز، بصورت هفتگی (روزهای دوشنبه) به ایران کارت شما واریز می شود.
امتیار نقدی تا سقف مبلغ 125.000.000 ریال خرید در هر ماه محاسبه و پرداخت می گردد.
 سقف مجاز استفاده شما از یک دستگاه pos و یا درگاه اینترنتی خاص، در یک دوره زمانی یکماهه، 25.000.000 ریال در نظر گرفته شده است.
تبصره: بدیهی است برای رعایت حقوق دارندگان محترم ایران کارت که دارای تراکنش های واقعی خرید هستند، به تراکنش های خرید صوری (بنا به تشخیص سامانه ایران کارت) هیچگونه امتیازی تعلق نمی گیرد و در صورتیکه به هر دلیل امتیازی اختصاص یافته باشد، ایران کارت این حق را دارد تا امتیازهای ارائه شده را در هر زمان کسر نماید.


2- امتیاز ارتقا
با کسب این امتیاز، از سطح طلائی ایران کارت وارد سطح پلاتینیوم می شوید و هم امتیاز نقدی بالاتر و هم خدمات ویژه ای را دریافت خواهید کرد. برای کسب جایگاه ارتقا شما به 4 میلیون امتیاز در دوره زمانی حداکثر 6 ماهه نیاز دارید و برای این کارت (طلائی) بدین صورت قابل دسترسی است:

 0.1 درصد از مبلغ خرید شما در هر خرید، در این امتیاز منظور می گردد.
 0.02 درصد از معدل موجودی کارت شما در طول دوره شش ماهه
ضروری است که حداقل 3.000.000 امتیاز از امتیاز ارتقا خود را از این بخش فراهم آورید.
می توانید کل امتیاز ارتقا خود را از این بخش بدست اورید.

شرایط حفظ کارت طلایی:
کسب 1 میلیون امتیاز ارتقاء شامل حداقل 250 هزار امتیاز موجودی طی مدت 6 ماه
امتیاز موجودی از 0.02 % از معدل موجودی کارت شما در طول دوره شش ماهه بدست می آید.
بدیهی است در صورت عدم کسب این امتیاز طی دوره، کارت طلایی به سطوح پایین تر تنزل خواهد یافت.

بالاترین سطح ایران کارت، ایران کارت پلاتینیوم است که در صورت ارتقا از سطح طلایی، برای متقاضی صادر و تحویل ایشان میگردد.

ایران کارت پلاتینیوم

ایران کارت پلاتینیوم کارتی ویژه است که بصورت بسیار محدود در اختیار مشتریان خاص ایران کارت قرار می گیرد.

مراکز خدمات متنوعی برای این سطح از کارت در نظر گرفته شده از جمله استفاده از مراکز پذیرایی، فروش و خدمات و ... که نسبت به همه سطوح ایران کارت متمایز و خاص طراحی شده است تا رضایت مندی دارندگان این سطح از کارت را در پی داشته باشد. از جمله :

  • جایگاه تشریفاتی فرودگاه های بین المللی امام خمینی(ره) ، مهر آباد، کیش و مشهد
  • ترنسفرهای رایگان فرودگاهی
  • و ....

با ایران کارت پلاتینیوم دو نوع امتیاز به شما تعلق می گیرد که در سامانه ایران کارت قابل مشاهده و مدیریت است و در زیر شرح آنها آمده است:

1- امتیاز نقدی
امتیاز نقدی برای سطح پلاتینیوم ایران کارت، 1.5 درصد از مبلغ هر خرید است و بدین صورت محاسبه می شود:

با خرید از هر کجا و در هر زمان، معادل ریالی این امتیاز، بصورت هفتگی (روزهای دوشنبه) به ایران کارت شما واریز می شود.
امتیار نقدی تا سقف مبلغ 250.000.000 ریال در هر ماه محاسبه و پرداخت می گردد.
سقف مجاز استفاده شما از یک دستگاه pos و یا درگاه اینترنتی خاص، در یک دوره زمانی یکماهه، 100.000.000 ریال در نظر گرفته شده است.
تبصره: بدیهی است برای رعایت حقوق دارندگان محترم ایران کارت که دارای تراکنش های واقعی خرید هستند، به تراکنش های خرید صوری (بنا به تشخیص سامانه ایران کارت) هیچگونه امتیازی تعلق نمی گیرد و در صورتیکه به هر دلیل امتیازی اختصاص یافته باشد، ایران کارت این حق را دارد تا امتیازهای ارائه شده را در هر زمان کسر نماید.


2- امتیاز ارتقا (حفظ سطح کارت)
با کسب این امتیاز، سطح پلاتینیوم کارت خود را حفظ خواهید کرد. برای حفظ جایگاه پلاتینیوم شما به 4 میلیون امتیاز ارتقاء در دوره زمانی حداکثر 6 ماهه نیاز دارید و بدین صورت قابل دسترسی است:

0.1 درصد از مبلغ خرید شما در هر خرید، در این امتیاز منظور می گردد.

0.02 درصد از معدل موجودی کارت شما در طول دوره شش ماهه

  • ضروری است که حداقل 3.000.000 امتیاز از امتیاز ارتقا خود را از این بخش فراهم آورید.
  • می توانید کل امتیاز ارتقا خود را از این بخش بدست اورید.
  • امتیاز موجودی از 0.02 % از معدل موجودی کارت شما در طول دوره شش ماهه بدست می آید.
  • بدیهی است در صورت عدم کسب این امتیاز طی دوره، کارت پلاتینیوم به سطوح پایین تر تنزل خواهد یافت.