با نصب اپلیکیشن ایران کارت دسترسی خود به مراکز خدمات و سایر اطلاعات مربوط به ایران کارت را تسهیل کنید و از آن لذت ببرید.

دانلود نسخه اندروید
دانلود نسخه iOS

اگر کاربر جدید هستید

مرحله اول
مرحله دوم
مرحله سوم
مرحله چهار
مرحله پنج
مرحله شش
مرحله هفت

امکانات اپلیکیشن

irancard-app

لیست تمامی سرویس ها را مشاهده می کنید با انتخاب هر سرویس جزییات آن نمایش داده می شود

با انتخاب شهر، سرویس های موجود در آن شهر را مشاهده می کنید
و همچنین امکان تشخیص نزدیک ترین سرویس ها به شما !

نام سرویس مورد نظرتان را جستجو کنید

دسته بندی سرویس ها را مشاهده کنید

با انتخاب آیکون قلب زیر عکس هر سرویس، آن را به لیست نشان شده ها اضافه کنید.

پروفایل خود را ببینید و موارد مجاز را ویرایش کنید

لیست سرویس های نشان شده تان را مشاهده کنید

search-slide

بازگشت به تصویر اولیه

امکان فیلتر نحوه نمایش سرویس بر اساس نوع کارت، باشگاه ها، دسته بندی ها

نمایش سرویس ها روی نقشه

اپلیکیشن ایران کارت

بازگشت به تصویر اولیه

نمایش سرویس ها به صورت لیستی

اپلیکیشن ایران کارت

جستجوی سرویس های اطراف شما که به ترتیب نزدیکترین سرویس لیست می شوند.

بازگشت به لیست سرویس ها

اپلیکیشن ایران کارت

بازگشت به لیست سرویس ها

اپلیکیشن ایران کارت

بازگشت به لیست سرویس ها

قابل ویرایش

اپلیکیشن ایران کارت

بازگشت به لیست سرویس ها

گردش حساب های خود را مشاهده نمایید

امتیازهای حساب های خود را مشاهده نمایید

اپلیکیشن ایران کارت

بازگشت به لیست سرویس ها

بازگشت به حساب من

اپلیکیشن ایران کارت

بازگشت به لیست سرویس ها

بازگشت به حساب من

اپلیکیشن ایران کارت

بازگشت به تصویر اولیه

مهلت باقی مانده برای استفاده از این سرویس

با توجه به نوع کارتتان چه مقدار برگشت نقدی از هر سرویس به شما تعلق میگیرد.

اپلیکیشن ایران کارت

بازگشت به تصویر اولیه

می توانید از نرم افزار های موجود مانند Google Map یا Waze جهت مسیریابی استفاده کنید

اپلیکیشن ایران کارت

نمایش مجدد آدرس سرویس بر روی نقشه

اپلیکیشن ایران کارت
 • 1- نام سرویس مورد نظرتان را جستجو کنید.
 • 2- با انتخاب شهر، سرویس های موجود در آن شهر را مشاهده می کنید و همچنین امکان تشخیص نزدیک ترین سرویس ها به شما !
 • 3- دسته بندی سرویس ها را مشاهده کنید.
 • 4- لیست تمامی سرویس ها را مشاهده می کنید با انتخاب هر سرویس جزییات آن نمایش داده می شود.
 • 5- با انتخاب آیکون قلب زیر عکس هر سرویس، آن را به لیست نشان شده ها اضافه کنید.
 • 6- پروفایل خود را ببینید و موارد مجاز را ویرایش کنید.
 • 7- بعد از ورود به حساب کاربری به جزییات کارت، گردش حساب و امتیاز حساب دسترسی دارید.
 • 8- لیست سرویس های نشان شده تان را مشاهده کنید.
اپلیکیشن ایران کارت
 • 1- نمایش سرویس ها روی نقشه
 • 2- امکان فیلتر نحوه نمایش سرویس بر اساس نوع کارت، باشگاه ها و دسته بندی ها
اپلیکیشن ایران کارت
 • نمایش سرویس ها به صورت لیستی
اپلیکیشن ایران کارت
 • جستجوی سرویس های اطراف شما که به ترتیب نزدیکترین سرویس لیست می شوند.
اپلیکیشن ایران کارت
 • 1- گردش حساب خود را مشاهده کنید.
 • 2- امتیازهای حساب خود را مشاهده نمایید.
اپلیکیشن ایران کارت
 • جزییات امتیازهای حسابتان را مشاهده می نمایید.
اپلیکیشن ایران کارت
 • لیست تراکنش ها و گردش حسابتان را مشاهده نمایید.
اپلیکیشن ایران کارت
 • پروفایلتان را مشاهده می نمایید و مواردی که مجاز هستند رو می توانید ویرایش کنید.
اپلیکیشن ایران کارت
 • جزییات هر سرویس که شامل مهلت باقی مانده برای استفاده از آن، میزان برگشت نقدی با توجه به نوع کارتتان،توضیح مربوط به سرویس و آدرس سرویس قابل مشاهده است.
اپلیکیشن ایران کارت
 • می توانید از نرم افزارهای Google map و Waze جهت مسیریابی استفاده کنید.
اپلیکیشن ایران کارت
 • امکان انتخاب برنامه نقشه.
ایران کارت دانلود برنامه