با نصب اپلیکیشن ایران کارت دسترسی خود به مراکز خدمات و سایر اطلاعات مربوط به ایران کارت را تسهیل کنید و از آن لذت ببرید.

دانلود نسخه اندروید دانلود نسخه iOS

اگر کاربر جدید هستید

امکانات اپلیکیشن

irancard-app

لیست تمامی سرویس ها را مشاهده می کنید با انتخاب هر سرویس جزییات آن نمایش داده می شود

با انتخاب شهر، سرویس های موجود در آن شهر را مشاهده می کنید
و همچنین امکان تشخیص نزدیک ترین سرویس ها به شما !

نام سرویس مورد نظرتان را جستجو کنید

دسته بندی سرویس ها را مشاهده کنید

با انتخاب آیکون قلب زیر عکس هر سرویس، آن را به لیست نشان شده ها اضافه کنید.

پروفایل خود را ببینید و موارد مجاز را ویرایش کنید

لیست سرویس های نشان شده تان را مشاهده کنید

search-slide

بازگشت به تصویر اولیه

امکان فیلتر نحوه نمایش سرویس بر اساس نوع کارت، باشگاه ها، دسته بندی ها

نمایش سرویس ها روی نقشه

map-slide

بازگشت به تصویر اولیه

نمایش سرویس ها به صورت لیستی

location-slide

جستجوی سرویس های اطراف شما که به ترتیب نزدیکترین سرویس لیست می شوند.

بازگشت به لیست سرویس ها

fav-slide

بازگشت به لیست سرویس ها

profile-slide

بازگشت به لیست سرویس ها

قابل ویرایش

card-slide

بازگشت به لیست سرویس ها

گردش حساب های خود را مشاهده نمایید

امتیازهای حساب های خود را مشاهده نمایید

transaction-slide

بازگشت به لیست سرویس ها

بازگشت به حساب من

points-slide

بازگشت به لیست سرویس ها

بازگشت به حساب من

service-detail-slide

بازگشت به تصویر اولیه

مهلت باقی مانده برای استفاده از این سرویس

با توجه به نوع کارتتان چه مقدار برگشت نقدی از هر سرویس به شما تعلق میگیرد.

service-address-slide

بازگشت به تصویر اولیه

می توانید از نرم افزار های موجود مانند Google Map یا Waze جهت مسیریابی استفاده کنید

select-location-slide

نمایش مجدد آدرس سرویس بر روی نقشه

first-slide
 • 1- نام سرویس مورد نظرتان را جستجو کنید.
 • 2- با انتخاب شهر، سرویس های موجود در آن شهر را مشاهده می کنید و همچنین امکان تشخیص نزدیک ترین سرویس ها به شما !
 • 3- دسته بندی سرویس ها را مشاهده کنید.
 • 4- لیست تمامی سرویس ها را مشاهده می کنید با انتخاب هر سرویس جزییات آن نمایش داده می شود.
 • 5- با انتخاب آیکون قلب زیر عکس هر سرویس، آن را به لیست نشان شده ها اضافه کنید.
 • 6- پروفایل خود را ببینید و موارد مجاز را ویرایش کنید.
 • 7- بعد از ورود به حساب کاربری به جزییات کارت، گردش حساب و امتیاز حساب دسترسی دارید.
 • 8- لیست سرویس های نشان شده تان را مشاهده کنید.
search-slide
 • 1- نمایش سرویس ها روی نقشه
 • 2- امکان فیلتر نحوه نمایش سرویس بر اساس نوع کارت، باشگاه ها و دسته بندی ها
map-slide
 • نمایش سرویس ها به صورت لیستی
location-slide
 • جستجوی سرویس های اطراف شما که به ترتیب نزدیکترین سرویس لیست می شوند.
card-slide
 • 1- گردش حساب خود را مشاهده کنید.
 • 2- امتیازهای حساب خود را مشاهده نمایید.
points-slide
 • جزییات امتیازهای حسابتان را مشاهده می نمایید.
transaction-slide
 • لیست تراکنش ها و گردش حسابتان را مشاهده نمایید.
profile-slide
 • پروفایلتان را مشاهده می نمایید و مواردی که مجاز هستند رو می توانید ویرایش کنید.
service-detail-slide
 • جزییات هر سرویس که شامل مهلت باقی مانده برای استفاده از آن، میزان برگشت نقدی با توجه به نوع کارتتان،توضیح مربوط به سرویس و آدرس سرویس قابل مشاهده است.
service-address-slide
 • می توانید از نرم افزارهای Google map و Waze جهت مسیریابی استفاده کنید.
select-location-slide
 • امکان انتخاب برنامه نقشه.

راهنمای نصب اپلیکیشن

هنگام نصب، VPN خود را خاموش کنید.

Alternate Text دانلود برنامه