80 درصد مبلغ تا سقف خرید2500000ریال

50 درصد مبلغ تا سقف خرید2500000ریال

35 درصد مبلغ تا سقف خرید2500000ریال

25 درصد مبلغ تا سقف خرید2000000ریال

ایران‌کارتی عزیز، در آذر ماه می‌توانید از مجموع این پیشنهادات تا سقف معین استفاده کنید و بسته به سطح کارت خود از مزایای ایران‌کارت بهره‌مند شوید.

خشکشویی آنلاین دیجی واش

سراسر تهران

خشکشویی با رفتن

ازگل

خشکشویی میثاق

بهار

خشکشویی آنلاین دیجی واش

خشکشویی با رفتن

  • تهران - خیابان ازگل، خیابان 12 متری قائم نبش کوچه گلسا دوم

خشکشویی میثاق

  • تهران - خیابان بهار شمالی، خیابان نیرومند، پلاک 16

لطفا به منظور پیگیری هرگونه خطای احتمالی، "رسید پرداخت" خود را تا اطمینان از محاسبه‌ی "امتیاز نقدی" نزد خود حفظ فرمایید.

خشکشویی آنلاین دیجی واش
خشکشویی با رفتن
خشکشویی میثاق

لطفا به منظور پیگیری هرگونه خطای احتمالی، "رسید پرداخت" خود را تا اطمینان از محاسبه‌ی "امتیاز نقدی" نزد خود حفظ فرمایید.

ایران کارت دانلود برنامه