80 درصد مبلغ تا سقف خرید 4000000 ریال

50 درصد مبلغ تا سقف خرید 2000000 ریال

35 درصد مبلغ تا سقف خرید 1500000 ریال

25 درصد مبلغ تا سقف خرید 1000000 ریال

ایران‌کارتی عزیز، در آذر ماه می‌توانید از مجموع این پیشنهادات تا سقف معین استفاده کنید و بسته به سطح کارت خود از مزایای ایران‌کارت بهره‌مند شوید.

اسباب بازی پرشین

شریعتی

اسباب بازی پرشین

  • تهران - شریعتی بالاتر از پل صدر خ شهید شهید میرزاپور پاساژ سهیل

لطفا به منظور پیگیری هرگونه خطای احتمالی، "رسید پرداخت" خود را تا اطمینان از محاسبه‌ی "امتیاز نقدی" نزد خود حفظ فرمایید.

اسباب بازی پرشین

لطفا به منظور پیگیری هرگونه خطای احتمالی، "رسید پرداخت" خود را تا اطمینان از محاسبه‌ی "امتیاز نقدی" نزد خود حفظ فرمایید.

ایران کارت دانلود برنامه