80درصد مبلغ تا سقف خرید2000000ریال

50درصد مبلغ تا سقف خرید2000000ریال

35درصد مبلغ تا سقف خرید1500000ریال

25درصد مبلغ تا سقف خرید1000000ریال

ایران‌کارتی عزیز، در مهرماه می‌توانید از مجموع این پیشنهادات تا سقف معین استفاده کنید و بسته به سطح کارت خود از مزایای ایران‌کارت بهره‌مند شوید.

گل و گیاه کاملیا

مینی سیتی-مروارید شمیرانات

گل فلورال شالی

بازار گل شهید بابایی

فروشگاه چی گل

هنگام-دلاوران

گل و گیاه بذر مهر

بازار گل شهید بابایی

فروشگاه اینترنتی گل فلور

سراسر ایران

گل و گیاه کاملیا

  • تهران - تهران - بزرگراه شهید بابایی ، بازار گل بابایی ، غرفه 136 ، گل و گیاه کاملیا

گل فلورال شالی

  • تهران - بازار گل شهید بابایی، پلاک 57

فروشگاه چی گل

  • تهران - تقاطع اتوبان بابایی و هنگام، بازار گل بابایی، غرفه 6

گل و گیاه بذر مهر

  • تهران - بزرگراه شهید بابایی ، بازار گل بابایی ، غرفه ۹۸ ، فروشگاه بذر مهر

فروشگاه اینترنتی گل فلور

لطفا به منظور پیگیری هرگونه خطای احتمالی، "رسید پرداخت" خود را تا اطمینان از محاسبه‌ی "امتیاز نقدی" نزد خود حفظ فرمایید.

گل و گیاه کاملیا
گل فلورال شالی
فروشگاه چی گل
گل و گیاه بذر مهر
فروشگاه اینترنتی گل فلور

لطفا به منظور پیگیری هرگونه خطای احتمالی، "رسید پرداخت" خود را تا اطمینان از محاسبه‌ی "امتیاز نقدی" نزد خود حفظ فرمایید.

ایران کارت دانلود برنامه