70درصد مبلغ تا سقف خرید5000000ریال

40درصد مبلغ تا سقف خرید4000000ریال

30درصد مبلغ تا سقف خرید3000000ریال

20درصد مبلغ تا سقف خرید2000000ریال

ایران‌کارتی عزیز، در آذر ماه می‌توانید از مجموع این پیشنهادات تا سقف معین استفاده کنید و بسته به سطح کارت خود از مزایای ایران‌کارت بهره‌مند شوید.

کیف و کفش سانتال

کیف و کفش چرمینه

کیف و کفش سانتال

  • زاهدان - خیابان شهید مصطفی خمینی، تقاطع شهید بهشتی

کیف و کفش چرمینه

  • زاهدان - خیابان شریعتی ،جنب کفش سن سون
  • زاهدان - خیابان امیرالمومنین ،نرسیده به خیابان مصطفی خمینی ،کیف و کفش چرمینه

لطفا به منظور پیگیری هرگونه خطای احتمالی، "رسید پرداخت" خود را تا اطمینان از محاسبه‌ی "امتیاز نقدی" نزد خود حفظ فرمایید.

کیف و کفش سانتال
کیف و کفش چرمینه

لطفا به منظور پیگیری هرگونه خطای احتمالی، "رسید پرداخت" خود را تا اطمینان از محاسبه‌ی "امتیاز نقدی" نزد خود حفظ فرمایید.

ایران کارت دانلود برنامه