80درصد مبلغ تا سقف خرید4000000ریال

50درصد مبلغ تا سقف خرید3000000ریال

40درصد مبلغ تا سقف خرید2000000ریال

30درصد مبلغ تا سقف خرید1500000ریال

ایران‌کارتی عزیز، در مهرماه می‌توانید از مجموع این پیشنهادات تا سقف معین استفاده کنید و بسته به سطح کارت خود از مزایای ایران‌کارت بهره‌مند شوید.

سالن آرایشی قصر آیین

سالن آرایشی قصر آیین

  • تهران - شریعتی، اول خیابان دولت، روبروی فارسی، پلاک 495، طبقه 4، واحد 14

لطفا به منظور پیگیری هرگونه خطای احتمالی، "رسید پرداخت" خود را تا اطمینان از محاسبه‌ی "امتیاز نقدی" نزد خود حفظ فرمایید.

سالن آرایشی قصر آیین

لطفا به منظور پیگیری هرگونه خطای احتمالی، "رسید پرداخت" خود را تا اطمینان از محاسبه‌ی "امتیاز نقدی" نزد خود حفظ فرمایید.

ایران کارت دانلود برنامه