70درصد مبلغ تا سقف خرید5000000ریال

40درصد مبلغ تا سقف خرید4000000ریال

30درصد مبلغ تا سقف خرید3500000ریال

20درصد مبلغ تا سقف خرید2500000ریال

ایران‌کارتی عزیز، در آذر ماه می‌توانید از مجموع این پیشنهادات تا سقف معین استفاده کنید و بسته به سطح کارت خود از مزایای ایران‌کارت بهره‌مند شوید.

فروشگاه پوشاک گل سرخ

تولیدی شلوار و روسری زنانه نورا

بلوار معلم

پوشاک زینو

فروشگاه پوشاک گل سرخ

تولیدی شلوار و روسری زنانه نورا

پوشاک زینو

  • مشهد - بلوار فردوسی، نبش چهارراه فرامرز عباسی، انتها پاساژ یاس، پلاک 18

لطفا به منظور پیگیری هرگونه خطای احتمالی، "رسید پرداخت" خود را تا اطمینان از محاسبه‌ی "امتیاز نقدی" نزد خود حفظ فرمایید.

فروشگاه پوشاک گل سرخ
تولیدی شلوار و روسری زنانه نورا
پوشاک زینو

لطفا به منظور پیگیری هرگونه خطای احتمالی، "رسید پرداخت" خود را تا اطمینان از محاسبه‌ی "امتیاز نقدی" نزد خود حفظ فرمایید.

ایران کارت دانلود برنامه