30 درصد مبلغ تا سقف خرید3000000ریال

20 درصد مبلغ تا سقف خرید3000000ریال

10 درصد مبلغ تا سقف خرید3000000ریال

5 درصد مبلغ تا سقف خرید3000000ریال

ایران‌کارتی عزیز، در آذر ماه می‌توانید از مجموع این پیشنهادات تا سقف معین استفاده کنید و بسته به سطح کارت خود از مزایای ایران‌کارت بهره‌مند شوید.

سوپر پروتئین دارا

سراسر تهران

پروتئین چوبدار

پاسداران

پروتئین لند

جنت آباد

سوپر گوشت آذربایجان

نارمک

سوپر پروتئین دارا

پروتئین چوبدار

  • تهران - پاسداران ، خیابان دولت ، نرسیده به دیباجی، جنب خیابان عین ابادی ، سوپر پروتئین چوبدار

پروتئین لند

  • تهران - جنت آباد ، 35 متری گلستان ، بین 16 متری اول و دوم ، جنب بانک سرمایه ، پلاک 211

سوپر گوشت آذربایجان

  • تهران - نارمک، خیابان دردشت، خیابان دقیقی، میدان 9، پلاک 79

لطفا به منظور پیگیری هرگونه خطای احتمالی، "رسید پرداخت" خود را تا اطمینان از محاسبه‌ی "امتیاز نقدی" نزد خود حفظ فرمایید.

سوپر پروتئین دارا
پروتئین چوبدار
پروتئین لند
سوپر گوشت آذربایجان

لطفا به منظور پیگیری هرگونه خطای احتمالی، "رسید پرداخت" خود را تا اطمینان از محاسبه‌ی "امتیاز نقدی" نزد خود حفظ فرمایید.

ایران کارت دانلود برنامه