80درصد مبلغ تا سقف خرید4000000ریال

50درصد مبلغ تا سقف خرید2000000ریال

35درصد مبلغ تا سقف خرید1500000ریال

25درصد مبلغ تا سقف خرید1000000ریال

ایران‌کارتی عزیز، در مهرماه می‌توانید از مجموع این پیشنهادات تا سقف معین استفاده کنید و بسته به سطح کارت خود از مزایای ایران‌کارت بهره‌مند شوید.

فروشگاه کتاب اسم

ونک

فروشگاه اینترنتی هافکو

سراسر ایران

فروشگاه کتاب اسم

  • تهران - ولیعصر ، نرسیده به میدان ونک ، رو به روی ایستگاه پل همت کتاب اسم

فروشگاه اینترنتی هافکو

لطفا به منظور پیگیری هرگونه خطای احتمالی، "رسید پرداخت" خود را تا اطمینان از محاسبه‌ی "امتیاز نقدی" نزد خود حفظ فرمایید.

فروشگاه کتاب اسم
فروشگاه اینترنتی هافکو

لطفا به منظور پیگیری هرگونه خطای احتمالی، "رسید پرداخت" خود را تا اطمینان از محاسبه‌ی "امتیاز نقدی" نزد خود حفظ فرمایید.

ایران کارت دانلود برنامه