60% مبلغ تا سقف هزینه

1,500,000 ریال

40% مبلغ تا سقف هزینه

1,500,000 ریال

30% مبلغ تا سقف هزینه

1,500,000 ریال

15% مبلغ تا سقف هزینه

1,500,000 ریال

ایران‌کارتی عزیز، در دی ماه می‌توانید از مجموع این پیشنهادات تا سقف معین استفاده کنید و بسته به سطح کارت خود از مزایای ایران‌کارت بهره‌مند شوید.

عینک رشادی

عینک سازی ارشاد

عینک سازی چشمان

عینک رشادی

  • • عرضه انواع عینک های طبی و آفتابی
  • کاشان - خیابان شهید رجایی، جنب پاساژ صفویه

عینک سازی ارشاد

  • • ارائه دهنده‌ی انواع عینک های طبی و آفتابی
    • عرضه کننده‌ی انواع لنزهای رنگی و طبی
  • کاشان - خیابان شهید رجایی، جنب بانک کشاورزی

عینک سازی چشمان

  • • ارائه دهنده‌ی انواع عینک های طبی و آفتابی
  • کاشان - آران و بیدگل، خیابان محمد هلال، نرسیده به بانک رفاه

لطفا به منظور پیگیری هرگونه خطای احتمالی، "رسید پرداخت" خود را تا اطمینان از محاسبه‌ی "امتیاز نقدی" نزد خود حفظ فرمایید.

عینک رشادی
عینک سازی ارشاد
عینک سازی چشمان

لطفا به منظور پیگیری هرگونه خطای احتمالی، "رسید پرداخت" خود را تا اطمینان از محاسبه‌ی "امتیاز نقدی" نزد خود حفظ فرمایید.

ایران کارت دانلود برنامه