30% مبلغ تا سقف هزینه

1,000,000 ریال

20% مبلغ تا سقف هزینه

1,000,000 ریال

15% مبلغ تا سقف هزینه

1,000,000 ریال

10% مبلغ تا سقف هزینه

1,000,000 ریال

مجتمع شیرینی یزد

مجتمع شیرینی یزد

  • یزد - شعبه اول: خیابان انقلاب، روبروی بانک صادرات
  • یزد - شعبه 2: بلوار جمهوری، خیابان وکیل، خیابان امام جعفر صادق (ع)
مجتمع شیرینی یزد
ایران کارت دانلود برنامه