25درصد مبلغ تا سقف خرید50000000ریال

20درصد مبلغ تا سقف خرید30000000ریال

15درصد مبلغ تا سقف خرید20000000ریال

10درصد مبلغ تا سقف خرید20000000ریال

ایران‌کارتی عزیز، در مهرماه می‌توانید از مجموع این پیشنهادات تا سقف معین استفاده کنید و بسته به سطح کارت خود از مزایای ایران‌کارت بهره‌مند شوید.

فروشگاه اینترنتی اسلیپ هوم

سراسر ایران

فروشگاه برق لامع

فردوسی

فروشگاه اینترنتی اسلیپ هوم

فروشگاه برق لامع

لطفا به منظور پیگیری هرگونه خطای احتمالی، "رسید پرداخت" خود را تا اطمینان از محاسبه‌ی "امتیاز نقدی" نزد خود حفظ فرمایید.

فروشگاه اینترنتی اسلیپ هوم
فروشگاه برق لامع

لطفا به منظور پیگیری هرگونه خطای احتمالی، "رسید پرداخت" خود را تا اطمینان از محاسبه‌ی "امتیاز نقدی" نزد خود حفظ فرمایید.

ایران کارت دانلود برنامه