50درصد مبلغ تا سقف خرید6000000ریال

30درصد مبلغ تا سقف خرید3500000ریال

20درصد مبلغ تا سقف خرید2500000ریال

15درصد مبلغ تا سقف خرید1500000ریال

ایران‌کارتی عزیز، در آذر ماه می‌توانید از مجموع این پیشنهادات تا سقف معین استفاده کنید و بسته به سطح کارت خود از مزایای ایران‌کارت بهره‌مند شوید.

عطر آراس

فروشگاه آرایشی و بهداشتی نیلفام

عطر آراس

فروشگاه آرایشی و بهداشتی نیلفام

  • مشهد - بلوار وکیل آباد ،بلوار دانشجو ،بین دانشجو 11و 13 پلاک 95

لطفا به منظور پیگیری هرگونه خطای احتمالی، "رسید پرداخت" خود را تا اطمینان از محاسبه‌ی "امتیاز نقدی" نزد خود حفظ فرمایید.

عطر آراس
فروشگاه آرایشی و بهداشتی نیلفام

لطفا به منظور پیگیری هرگونه خطای احتمالی، "رسید پرداخت" خود را تا اطمینان از محاسبه‌ی "امتیاز نقدی" نزد خود حفظ فرمایید.

ایران کارت دانلود برنامه