30 درصد مبلغ تا سقف خرید8000000ریال

20 درصد مبلغ تا سقف خرید5000000ریال

15 درصد مبلغ تا سقف خرید4000000ریال

5 درصد مبلغ تا سقف خرید3000000ریال

ایران‌کارتی عزیز، در آذر ماه می‌توانید از مجموع این پیشنهادات تا سقف معین استفاده کنید و بسته به سطح کارت خود از مزایای ایران‌کارت بهره‌مند شوید.

سوپر سهیل دریانی

شریعتی

سوپر اطمینان

شریعتی

سوپر سهیل دریانی

  • تهران - شریعتی بالاتر از پل صدر خ شهید شهید میرزاپور پاساژ سهیل

سوپر اطمینان

  • تهران - شریعتی بالاتر از پل صدر خ شهید شهید میرزاپور پاساژ سهیل

لطفا به منظور پیگیری هرگونه خطای احتمالی، "رسید پرداخت" خود را تا اطمینان از محاسبه‌ی "امتیاز نقدی" نزد خود حفظ فرمایید.

سوپر سهیل دریانی
سوپر اطمینان

لطفا به منظور پیگیری هرگونه خطای احتمالی، "رسید پرداخت" خود را تا اطمینان از محاسبه‌ی "امتیاز نقدی" نزد خود حفظ فرمایید.

ایران کارت دانلود برنامه