60 درصد مبلغ تا سقف خرید8000000ریال

40 درصد مبلغ تا سقف خرید5000000ریال

25 درصد مبلغ تا سقف خرید4000000ریال

10 درصد مبلغ تا سقف خرید3500000ریال

ایران‌کارتی عزیز، در آذر ماه می‌توانید از مجموع این پیشنهادات تا سقف معین استفاده کنید و بسته به سطح کارت خود از مزایای ایران‌کارت بهره‌مند شوید.

خدمات خودرو آنلاین دالینو

سراسر تهران

deliver badge

مجتمع خدمات خودرویی و کارواش زمرد

انقلاب و فرمانیه

خدمات خودرو آنلاین دالینو

مجتمع خدمات خودرویی و کارواش زمرد

  • تهران - شعبه 2: میدان انقلاب به سمت میدان آزادی بعد از جمالزاده پ 57
  • تهران - شعبه 1:فرمانیه دیباجی شمالی نرسیده به صدر نبش محمود نوریان

لطفا به منظور پیگیری هرگونه خطای احتمالی، "رسید پرداخت" خود را تا اطمینان از محاسبه‌ی "امتیاز نقدی" نزد خود حفظ فرمایید.

خدمات خودرو آنلاین دالینو
deliver badge

سراسر
ایران

مجتمع خدمات خودرویی و کارواش زمرد

لطفا به منظور پیگیری هرگونه خطای احتمالی، "رسید پرداخت" خود را تا اطمینان از محاسبه‌ی "امتیاز نقدی" نزد خود حفظ فرمایید.

ایران کارت دانلود برنامه