40 درصد مبلغ تا سقف خرید 8000000 ریال

30 درصد مبلغ تا سقف خرید 5000000 ریال

25 درصد مبلغ تا سقف خرید 4000000 ریال

20 درصد مبلغ تا سقف خرید 3000000 ریال

ایران‌کارتی عزیز، در آذر ماه می‌توانید از مجموع این پیشنهادات تا سقف معین استفاده کنید و بسته به سطح کارت خود از مزایای ایران‌کارت بهره‌مند شوید.

گالری پرده پارمیدا

ولیعصر

پارچه سرای حسینی

تهرانسر

فروشگاه اینترنتی اسلیپ هوم

سراسر ایران

deliver badge

فروشگاه اینترنتی انگلیش هوم

سراسر ایران

deliver badge

فروشگاه انگلیش هوم - شعبه شریعتی

شریعتی

فروشگاه انگلیش هوم - شعبه شوش

شوش

فروشگاه برق لامع

فردوسی

فروشگاه انگلیش هوم - شعبه تبریز

اتوبان پاسداران

فروشگاه انگلیش هوم - شعبه ساری

میدان خزر

فروشگاه انگلیش هوم - شعبه مشهد

خیام شمالی

گالری پرده پارمیدا

پارچه سرای حسینی

  • تهران - تهرانسر بلوار تهرانسر اصلی کوچه14 پلاک103

فروشگاه اینترنتی اسلیپ هوم

فروشگاه اینترنتی انگلیش هوم

فروشگاه انگلیش هوم - شعبه شریعتی

  • تهران - خیابان شریعتی صدمتر پایین تر از پل صدر پلاک 1663

فروشگاه انگلیش هوم - شعبه شوش

  • تهران - خیابان صابونیان مجتمع تجاری پرنسا طبقه همکف واحد 20

فروشگاه برق لامع

فروشگاه انگلیش هوم - شعبه تبریز

  • تبریز - اتوبان پاسداران میدان فهمیده مجتمع تجاری لاله پارک طبقه منفی یک

فروشگاه انگلیش هوم - شعبه ساری

  • ساری - بلوار فرح آباد مجتمع تجاری دنیای آرزو طبقه همکف

فروشگاه انگلیش هوم - شعبه مشهد

  • مشهد - خیابان سناباد نبش سناباد 42

لطفا به منظور پیگیری هرگونه خطای احتمالی، "رسید پرداخت" خود را تا اطمینان از محاسبه‌ی "امتیاز نقدی" نزد خود حفظ فرمایید.

گالری پرده پارمیدا
پارچه سرای حسینی
فروشگاه اینترنتی اسلیپ هوم
deliver badge

سراسر
ایران

فروشگاه اینترنتی انگلیش هوم
deliver badge

سراسر
ایران

فروشگاه انگلیش هوم - شعبه شریعتی
فروشگاه انگلیش هوم - شعبه شوش
فروشگاه برق لامع
فروشگاه انگلیش هوم - شعبه تبریز
فروشگاه انگلیش هوم - شعبه ساری
فروشگاه انگلیش هوم - شعبه مشهد

لطفا به منظور پیگیری هرگونه خطای احتمالی، "رسید پرداخت" خود را تا اطمینان از محاسبه‌ی "امتیاز نقدی" نزد خود حفظ فرمایید.

ایران کارت دانلود برنامه