60درصد مبلغ تا سقف خرید2000000ریال

30درصد مبلغ تا سقف خرید2000000ریال

20درصد مبلغ تا سقف خرید1500000ریال

10درصد مبلغ تا سقف خرید1000000ریال

ایران‌کارتی عزیز، در مهرماه می‌توانید از مجموع این پیشنهادات تا سقف معین استفاده کنید و بسته به سطح کارت خود از مزایای ایران‌کارت بهره‌مند شوید.

سایت آرایشگاه مردانه تیپ چین

سراسر تهران

سایت آرایشگاه مردانه تیپ چین

لطفا به منظور پیگیری هرگونه خطای احتمالی، "رسید پرداخت" خود را تا اطمینان از محاسبه‌ی "امتیاز نقدی" نزد خود حفظ فرمایید.

سایت آرایشگاه مردانه تیپ چین

لطفا به منظور پیگیری هرگونه خطای احتمالی، "رسید پرداخت" خود را تا اطمینان از محاسبه‌ی "امتیاز نقدی" نزد خود حفظ فرمایید.

ایران کارت دانلود برنامه