70درصد مبلغ تا سقف خرید4000000ریال

40درصد مبلغ تا سقف خرید3000000ریال

25درصد مبلغ تا سقف خرید2000000ریال

15درصد مبلغ تا سقف خرید1500000ریال

ایران‌کارتی عزیز، در مهرماه می‌توانید از مجموع این پیشنهادات تا سقف معین استفاده کنید و بسته به سطح کارت خود از مزایای ایران‌کارت بهره‌مند شوید.

آزمایشگاه پاتو بیولوژی آسا

سراسر تهران

مرکز فیزیوتراپی دکتر راستگو

قیطریه

آزمایشگاه پاتو بیولوژی آسا

  • تهران - خیابان مطهری، خیابان سرافراز، کوچه دوم، طبقه همکف

مرکز فیزیوتراپی دکتر راستگو

  • تهران - قیطریه، اندرزگو، خیابان برادران سلیمانی غربی، پلاک 122، طبقه دو واحد 10

لطفا به منظور پیگیری هرگونه خطای احتمالی، "رسید پرداخت" خود را تا اطمینان از محاسبه‌ی "امتیاز نقدی" نزد خود حفظ فرمایید.

آزمایشگاه پاتو بیولوژی آسا
مرکز فیزیوتراپی دکتر راستگو

لطفا به منظور پیگیری هرگونه خطای احتمالی، "رسید پرداخت" خود را تا اطمینان از محاسبه‌ی "امتیاز نقدی" نزد خود حفظ فرمایید.

ایران کارت دانلود برنامه