70 درصد مبلغ تا سقف خرید5000000ریال

40 درصد مبلغ تا سقف خرید4000000ریال

30 درصد مبلغ تا سقف خرید3500000ریال

20 درصد مبلغ تا سقف خرید2500000ریال

ایران‌کارتی عزیز، در آذر ماه می‌توانید از مجموع این پیشنهادات تا سقف معین استفاده کنید و بسته به سطح کارت خود از مزایای ایران‌کارت بهره‌مند شوید.

بوتیک تاج

دانشکده

بوتیک تاج

  • ارومیه - فلکه خیام، جنب پاساژ آذربایجان، به طرف فلکه جهاد

لطفا به منظور پیگیری هرگونه خطای احتمالی، "رسید پرداخت" خود را تا اطمینان از محاسبه‌ی "امتیاز نقدی" نزد خود حفظ فرمایید.

بوتیک تاج

لطفا به منظور پیگیری هرگونه خطای احتمالی، "رسید پرداخت" خود را تا اطمینان از محاسبه‌ی "امتیاز نقدی" نزد خود حفظ فرمایید.

ایران کارت دانلود برنامه