80 درصد مبلغ تا سقف خرید2000000ریال

50 درصد مبلغ تا سقف خرید2000000ریال

35 درصد مبلغ تا سقف خرید1500000ریال

25 درصد مبلغ تا سقف خرید1000000ریال

ایران‌کارتی عزیز، در آذر ماه می‌توانید از مجموع این پیشنهادات تا سقف معین استفاده کنید و بسته به سطح کارت خود از مزایای ایران‌کارت بهره‌مند شوید.

فروشگاه گل و گیاه گلدونه

جنت آباد و بازار گل شهید بابایی

لوازم گل و گیاه شهر آذین

بازار گل شهید بابایی و بزرگراه ستاری شمال

گل و گیاه کاملیا

مینی سیتی-مروارید شمیرانات

گل فلورال شالی

بازار گل شهید بابایی

فروشگاه چی گل

هنگام-دلاوران

گل و گیاه بذر مهر

بازار گل شهید بابایی

فروشگاه اینترنتی گل فلور

سراسر ایران

deliver badge

فروشگاه گل و گیاه گلدونه

  • تهران - جنت آباد ، بزرگراه ستاری ، نرسیده به میدان دانشگاه ، خیابان شعرا ، خیابان شبنم ، فاز 2 ، سالن 2 ، غرفه 7
  • تهران - اتوبان شهید بابایی شرق به غرب، بعد از پل استخر، لاین کندرو، جنب پمپ گاز، بازار گل شهید بابایی ، غرفه 175
  • تهران - اتوبان شهید بابایی شرق به غرب ، بعد از پل استخر، لاین کندرو، جنب پمپ گاز، بازار گل شهید بابایی ،غرفه 9

لوازم گل و گیاه شهر آذین

  • تهران - اتوبان شهید بابایی شرق به غرب، بعد از پل استخر، لاین کندرو، جنب پمپ گاز، بازار گل شهید بابایی ،غرفه 5
  • تهران - اتوبان ستاری ، تقاطع نیایش ، بازار گل و گیاه غرب تهران ، فاز 2 ، سالن 2 ، غرفه 8

گل و گیاه کاملیا

  • تهران - تهران - بزرگراه شهید بابایی ، بازار گل بابایی ، غرفه 136 ، گل و گیاه کاملیا

گل فلورال شالی

  • تهران - بازار گل شهید بابایی، پلاک 57

فروشگاه چی گل

  • تهران - تقاطع اتوبان بابایی و هنگام، بازار گل بابایی، غرفه 6

گل و گیاه بذر مهر

  • تهران - بزرگراه شهید بابایی ، بازار گل بابایی ، غرفه ۹۸ ، فروشگاه بذر مهر

فروشگاه اینترنتی گل فلور

لطفا به منظور پیگیری هرگونه خطای احتمالی، "رسید پرداخت" خود را تا اطمینان از محاسبه‌ی "امتیاز نقدی" نزد خود حفظ فرمایید.

فروشگاه گل و گیاه گلدونه
لوازم گل و گیاه شهر آذین
گل و گیاه کاملیا
گل فلورال شالی
فروشگاه چی گل
گل و گیاه بذر مهر
فروشگاه اینترنتی گل فلور
deliver badge

سراسر
ایران

لطفا به منظور پیگیری هرگونه خطای احتمالی، "رسید پرداخت" خود را تا اطمینان از محاسبه‌ی "امتیاز نقدی" نزد خود حفظ فرمایید.

ایران کارت دانلود برنامه