80 درصد مبلغ تا سقف خرید4000000ریال

50 درصد مبلغ تا سقف خرید3000000ریال

30 درصد مبلغ تا سقف خرید2000000ریال

25 درصد مبلغ تا سقف خرید1500000ریال

ایران‌کارتی عزیز، در آذر ماه می‌توانید از مجموع این پیشنهادات تا سقف معین استفاده کنید و بسته به سطح کارت خود از مزایای ایران‌کارت بهره‌مند شوید.

رستوران سرزمین سوخاری

یوسف آباد و آرژانتین

کباب جوان

خیابان دماوند

رستوران سرزمین سوخاری

  • تهران - یوسف آباد خ اسد آبادی نبش دوازدهم سرزمین سوخاری
  • تهران - میدان آرژانتین خیابان الوند بعد از بیمارستان کسری بین کوچه 27 و 29،پلاک 40 ،سرزمین سوخاری

کباب جوان

  • تهران - خیابان دماوند، مابین چهارراه آیت و مسیل جاجرود، پلاک ۳۴۸

لطفا به منظور پیگیری هرگونه خطای احتمالی، "رسید پرداخت" خود را تا اطمینان از محاسبه‌ی "امتیاز نقدی" نزد خود حفظ فرمایید.

رستوران سرزمین سوخاری
کباب جوان

لطفا به منظور پیگیری هرگونه خطای احتمالی، "رسید پرداخت" خود را تا اطمینان از محاسبه‌ی "امتیاز نقدی" نزد خود حفظ فرمایید.

ایران کارت دانلود برنامه