50درصد مبلغ تا سقف خرید6000000ریال

30درصد مبلغ تا سقف خرید3500000ریال

20درصد مبلغ تا سقف خرید2500000ریال

15درصد مبلغ تا سقف خرید1500000ریال

ایران‌کارتی عزیز، در آذر ماه می‌توانید از مجموع این پیشنهادات تا سقف معین استفاده کنید و بسته به سطح کارت خود از مزایای ایران‌کارت بهره‌مند شوید.

عطر محمد

فروشگاه لوازم آرایشی هفت رنگ

خیابان ولیعصر

فروشگاه لوازم آرایشی آلفا

خیابان کریمخان زند

عطر محمد

  • شیراز - مجتمع زیتون، طبقه دوم، پلاک 47 F2

فروشگاه لوازم آرایشی هفت رنگ

  • شیراز - خیابان حضرتی،مجتمع یسنا ،طبقه اول ،پلاک a5

فروشگاه لوازم آرایشی آلفا

  • شیراز - خیابان زند، خیابان انوری، پاساژ بحرین، طبقه همکف، پلاک 212

لطفا به منظور پیگیری هرگونه خطای احتمالی، "رسید پرداخت" خود را تا اطمینان از محاسبه‌ی "امتیاز نقدی" نزد خود حفظ فرمایید.

عطر محمد
فروشگاه لوازم آرایشی هفت رنگ
فروشگاه لوازم آرایشی آلفا

لطفا به منظور پیگیری هرگونه خطای احتمالی، "رسید پرداخت" خود را تا اطمینان از محاسبه‌ی "امتیاز نقدی" نزد خود حفظ فرمایید.

ایران کارت دانلود برنامه