70درصد مبلغ تا سقف خرید5000000ریال

40درصد مبلغ تا سقف خرید4000000ریال

30درصد مبلغ تا سقف خرید3500000ریال

20درصد مبلغ تا سقف خرید2500000ریال

ایران‌کارتی عزیز، در آذر ماه می‌توانید از مجموع این پیشنهادات تا سقف معین استفاده کنید و بسته به سطح کارت خود از مزایای ایران‌کارت بهره‌مند شوید.

بوتیک مصطفی

پوشاک حاج علی

گالری روماک

بوتیک مصطفی

  • ساری - خیابان قارن ،پاساژگل ،طبقه همکف ،لاین راست

پوشاک حاج علی

  • قائمشهر - خیابان فرهنگ، جنب آموزش و پرورش

گالری روماک

  • قائمشهر - میدان طالقانی، ابتدای خیابان بابل، جنب سرای علی

لطفا به منظور پیگیری هرگونه خطای احتمالی، "رسید پرداخت" خود را تا اطمینان از محاسبه‌ی "امتیاز نقدی" نزد خود حفظ فرمایید.

بوتیک مصطفی
پوشاک حاج علی
گالری روماک

لطفا به منظور پیگیری هرگونه خطای احتمالی، "رسید پرداخت" خود را تا اطمینان از محاسبه‌ی "امتیاز نقدی" نزد خود حفظ فرمایید.

ایران کارت دانلود برنامه